четвртак, 06 август 2020
×

Упозорење

JUser: :_load: Није могуће учитати корисника са ИД: 227

JUser: :_load: Није могуће учитати корисника са ИД: 206

JUser: :_load: Није могуће учитати корисника са ИД: 205

НОВИ ЗАКОН О ИЗВРШИТЕЉИМА Неће моћи да вам продају стан због ситног дуга, а ево чију плату УОПШТЕ НЕЋЕ СМЕТИ ДА ДИРАЈУ

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Забрана продавања куће и станова за дуг до 5.000 евра за комуналије, заштита породиља и деце, онлајн лицитације, само су део најважнијих промена предвиђених предложеним изменама Закона о извршењу и обезбеђењу.

Министарство правде отворило је јавну расправу о изменама закона која ће трајати до 28. маја. Јавну расправу подржава пројекат "ЕУ уз правду - подршка за поглавље 23".

Заштита породиља и деце

Према предложеним изменама закона, од извршења су изузета сва примања на основу закона којим се уређује финансијска подршка породицама са децом. То значи да се накнада плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, као и остале накнаде на основу рођења и неге детета и посебне неге детета и родитељски додатак не могу одузети због дуга.

Нема продаје кућа за дуг до 5.000 евра за комуналије

Једна од најважнијих новина је она која предвиђа да се једина непокретност физичког лица не може продати ради намирења потраживања из комуналних и сродних услуга уколико је потраживање мање од 5.000 евра.

- Детаљно је разрађено и појачано начело сразмере и у другим деловима закона, а ове измене имају за циљ спречавање могућности да се уновчава имовина извршног дужника значајне вредности ради намирења багателног или незразмерно мањег износа потраживања извршног повериоца - кажу за "Блиц" у Министарству правде.

Нема више узимања две трећине зараде

Како за "Блиц" кажу у Министарству правде, измењени су и износи плата или пензија који су заштићени од извршења, чиме ће се спречити да извршење угрози основне потребе за живот извршног дужника.

- Када је реч о плати или заради, извршење може да се спроведе до њихове половине (уместо две трећине), односно до њихове четвртине (уместо половине), ако је њихов износ једнак или мањи од минималне зараде утврђене у складу са законом. Када је о пензији реч, извршење на пензији може се спровести до трећине (уместо две трећине), односно четвртине када је реч о пензији која не прелази износ просечне пензије, односно десетине када је реч о минималној пензији (уместо половине) - објашњавају у Министарству.

Не могу да учествују у лицитацијама

Нацртом закона појачано је и правило о томе ко не може бити купац у поступку извршења, тако што су јавни извршитељи, њихови заменици и помоћници, као и други запослени код јавног извршитеља у потпуности изузети од ове могућности без обзира да ли поступају у конкретном предмету или не.

Онлајн лицитације

Посебна пажња је посвећена решавању проблема који постоје у погледу јавних надметања у поступку извршења.

- Проблем ће бити решен увођењем електронског јавног надметања које ће ојачати транспарентност поступка и знатно повећати цене по којима се предмети извршења продају. Већина чланова радне групе се слаже да је јавна аукција као централна фаза продаје непокретности најслабија карика - објашњавају у Министарству. Како додају, став је да само развијање електронске платформе као једине адресе за лицитације спречава злоупотребе.

- Министарство правде је већ сачинило правилник којим се уређује електронска продаја непокретности и покретних ствари уз помоћ УСАИД пројекта. Истовремени рад на изради подзаконског акта са изменама и допунама закона само говори о озбиљности коју смо применили у приступању решавању овог проблема - додају у Министарству.

Забрана нагомилавања трошкова

Изменама закона предвиђено је и да се онемогући нагомилавање трошкова у поступку извршења, кажу у Министарству правде.

- Зато су, најпре, унета два правила која онемогућавају извршне повериоце да наплате трошкове поступка у ситуацији када против истог дужника подносе више предлога за извршење за више различитих основа који су могли истовремено да се намирују или у случају цепања потраживања на основу главнице, камате и трошкова поступка. У свим овим случајевима, извршни повериоци могу своје право остварити у једном извршном поступку, па чак и да то не учине (него намирење остварују у више поступака) имаће право на накнаду трошкова само за један поступак - појашњавају у Министарству и додају да ће нацрт омогућити знатно мање трошкове у тзв. буџетским предметима у којима се као извршни дужник означава Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, односно директни и индиректни буџетски корисници. Такође, смањење трошкова у овим предметима ће се огледати и у смањењу накнада за јавне извршитеље и то кроз измене јавноизвршитељске тарифе.

Начело сразмере

Детаљно је разрађено и појачано начело сразмере кроз цео закон, а ове измене имају за циљ спречавање могућности да се уновчава имовина извршног дужника значајне вредности ради намирења багателног или незразмерно мањег износа потраживања извршног повериоца.

Тако ће извршитељи, приликом избора између више предмета извршења, морати да воде рачуна о сразмери дуга и вредности тог предмета, те морати да спроведу извршење на предмету који је за дужника најмање неповољан.

Изузетак је ако се дужник сагласи са извршењем над неким другим предметом или ако постоји само један предмет извршења. И у том случају извршитељ може ограничити извршење само на предмете који су довољни да се поверилац намири како би се заштитило начело сразмере.

- Не може се одредити извршење продајом једине непокретности у власништву извршног дужника физичког лица ради намирења потраживања чија главница не прелази износ од 5.000 евра - објашњавају у Министарству правде.

Електронске огласне табле

Физичке табле у судовима замењујемо електронским на сајту свих судова и Министарства правде. Јачамо правну сигурност, сви ће бити упознати с тиме шта им се доставља у извршном поступку. Решење се већ развија уз помоћ УСАИД-а - кажу у Министарству.

Дужи рокови за гоњење извршитеља

Како објашњавају у Министарству, двоструко су продужени рокови застарелости за гоњење јавних извршитеља. Тако ће субјективни рокови, који се рачунају од дана сазнања за учињену повреду закона, бити годину дана уместо шест месеци, а објектвни, који се рачунају од учињене повреде, бити две уместо годину дана.

- Такође, прописали смо да не може тећи застарелост гоњења за време док се води управни спор ради поништавања решења о дисциплинском кажњавању јавних извршитеља јер смо у пар случајева због протека рокова могли само да обуставимо поступке. Сада ћемо спроводити поновне поступке без проблема и процесно смо уредили ову ситуацију - кажу у Министарству правде.

Бојана Богосав  Блиц

Најчитаније