недеља, 16 јануар 2022

Локалне Вести

×

Упозорење

JUser: :_load: Није могуће учитати корисника са ИД: 227

JUser: :_load: Није могуће учитати корисника са ИД: 206

JUser: :_load: Није могуће учитати корисника са ИД: 205

Од 1. јануара финансијска подршка општине Гроцка породиљама

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Пратећи стратегију Владе Републике Србије за поспешивање наталитета и помоћи породицама са децом, Скупштина градске општине Гроцка, на седници одржаној дана 30. децембра 2021. године донела је одлуку о пружању финансијске помоћи породиљама са територије општине Гроцка.

 

Овом Одлуком утврђује се право на  остваривање финансијске помоћи породици са децом са територије градске општине Гроцка  у виду једнократне помоћи свим породицама  у којима се роди дете као и услови и начин остваривања права, начин обезбеђивања средстава и друга питања од значаја за остваривање овог права. Право на финансијску помоћ остварују родитељи детета које има пребивалиште на територији ГО Гроцка на дан рођења.

Право на једнократну помоћ остварује се на основу поднетог захтева мајке уз који је неопходно приложити  следећа документа:

  • уверење о пребивалишту за породиљу односно једног родитеља или фотокопија важеће личне карте из које се види да је место становања мајке градска општина Гроцка;
  • фотокопија извода из матичне књиге рођених за новорођенче,
  • фотокопију картице личног текућег рачуна породиље односно једног родитеља.

У случају да се у тренутку остваривања финансијске помоћи утврди да је породиља напустила дете, да је лишена пословне способности или је из других оправданих разлога спречена да се непосредно брине о детету, право на финансијску помоћ уместо ње може да оствари отац или особа која се по позитивним законским прописима непосредно брине о детету о чему се доставља и потврда надлежне институције којом се потврђује непосредно старање о детету.

О признавању  права на једнократну помоћ за новорођенче подноси се  најкасније до навршених два  месец живота детета. Захтев из става 1. овог члана  подноси  се градској општини Гроцка-  Одељењу за финансије, привреду и друштвене делатности, на обрасцу 1- “Захтев мајке за остваривање права на једнократну помоћ породици за новорођенче из средстава буџета градске општине Гроцка“.

Једнократна финансијска  помоћ породици за новорођенче се исплаћује  на текући рачун подносиоца захтева   и то у износу од  10.000,00 динара. Средства за остваривање права која се предвиђена овом Одлуком обезбеђују се у буџету градске општине Гроцка.

Saveti rs ubusen full

Bg

Подржи Жиг инфо

DUGME DONIRAJ baner

Најчитаније