МИНИСТРИ, ИМОВИНУ НА СУНЦЕ: Рок за предају извештаја 12. септембар | Жиг Инфо

МИНИСТРИ, ИМОВИНУ НА СУНЦЕ: Рок за предају извештаја 12. септембар

Нови министри у Влади Србије имају рок до 12. септембра да Агенцији за борбу против корупције поднесу извештај о својој имовини и приходима у електронској форми, кажу у тој Агенцији.

Рок за подношење Извештаја по ступању на јавну функцију је 30 дана од дана избора, а како су министри изабрани 11. августа рок за подношење Извештаја у електронској форми истиче 12. септембра.

У Агенцији прецизирају да се, с обзиром да последњи дан рока пада у суботу 10. септембра, он пребацује на први радни дан што је 12. септембар.

Из Агенције наводе и да је, након добијања програмски генерисане шифре којом се потврђује електронска регистрација Извештаја, функционер обавезан да одмах, а најкасније у року од осам дана достави Агенцији Извештај у штампаној форми, непосредно или препорученом поштанском пошиљком.Како се наводи, рок за подношење Извештаја у штампаној форми истиче 20. септембра.

Иначе, у Агенцији подсећају да су обавезе нових министара прописане одредбама Закона о Агенцији за борбу против корупције.У Агенцији кажу и да су истог дана када је изабрана нова Влада Србије, у сарадњи са Генералним секретаријатом Владе, свим члановима доставили публикацију – Водич за функционере, у којој су побројане све обавезе које функционер има по Закону о Агенцији.

Подсећају да је Законом о Агенцији прописано да је функционер дужан да им у року од 30 дана од дана избора, постављења или именовања поднесе извештај о имовини и приходима.Како се наводи, функционер је дужан да Агенцији у том року поднесе извештај о праву коришћења стана за службене потребе и о имовини и приходима супружника или ванбрачног партнера, као и малолетне деце уколико живе у истом породичном домаћинству на дан избора, постављења или именовања.

Сви министри који су поново постављени на исту јавну функцију уколико нису имали промена у имовини и приходима у периоду обављања јавне функције у односу на претходни Извештај, Агенцији треба да доставе својеручно потписан допис у коме ће навести назив јавне функције, датум престанка и датум поновног постављења, уз напомену да нису имали промене у имовини и приходима у односу на последњи поднет Извештај.Уколико су реизабрани министри имали промена у имовини и приходима у периоду обављања јавне функције у односу на претходни Извештај, дужни су да Агенцији поднесу нови Извештај, у складу са Законом о Агенцији и Правилником о регистру функационера и регистру имовине.

Србија је 11. августа добила нову владу са 16 министарстава и три министра без портфеља.

 

(tanjug)

Коментари

Коментари


Препоручујемо

Породиља преминула од болести панкреаса

Први резултати обдукционог налаза Снежане Јовановић показали да је преминула од болести панкреаса. Родбина сматра да су направљени пропусти и најављује тужбу Коментари Коментари