Издавач: Медијски центар „Жиг Инфо“– Јавно информисање (информисање грађана посредством електронских и штампаних медија)

 

Седиште и адреса: Четрнаестог Октобра 2, Пударци, Београд-Гроцка, Србија

Матични број: 28166125

 ПИБ: 108872702

 

Жиг Инфо је оформила некадашња редакција Наше Гроцке.