ПЛАШЉИВИ ОДБОРНИЦИ 7. седница СГО Гроцка показала да има мањкавости у раду радикала у Гроцкој | Жиг Инфо

ПЛАШЉИВИ ОДБОРНИЦИ 7. седница СГО Гроцка показала да има мањкавости у раду радикала у Гроцкој

Данас је у Великој сали Скупштине општине Гроцка одржана седма Скупштина градске општине Гроцка са почетком у 10 часова.

На дневном реду се нашло чак 28. тачака а седница је трајала ни непуних пола сата. И ова, као и претходне седнице СГО Гроцка су заказане у врло кратком року. Наиме, одборници су обавештени о одржавању исте неких 8 сати пре одржавања.
Дневни ред је био следећи:
1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА МАДНДАТНЕ КОМИСИЈЕ ГО ГРОЦКА

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА АДМИНИСТРАТИВНЕ КОМИСИЈЕ ГО ГРОЦКА

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА У СТАЛНОМ САСТАВУ

4. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

5. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СКУПШТИНЕ ГО ГРОЦКА ЗА 2016. ГОДИНУ

6. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ВЕЋА ГО ГРОЦКА ЗА 2016. ГОДИНУ

7. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2016. ГОДИНУ

8. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2016. ГОДИНУ

9. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ГРОЦКА ЗА 2016. ГОДИНУ
10. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2016. ГОДИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. ДО 30.11.2016. ГОДИНЕ

11. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈП ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2016. ГОДИНУ

12. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ

13. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ГРОЧАНСКИ КОМУНАЛАЦ“ ЗА 2016. ГОДИНУ

14. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП ЗА ТОПЛИФИКАЦИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2016. ГОДИНУ

15. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА ЗА 2016. ГОДИНУ

16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ГРОЦКА

17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА И НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГО ГРОЦКА

21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“ СА ОГЛАСОМ О ЈАВНОМ КОНКУРСУ

22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА СА ОГЛАСОМ О ЈАВНОМ КОНКУРСУ

23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2017. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА

24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ СТАТЕШКОГ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЗАХТЕВУ ЗА ВРАЋАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

26. ПРЕДЛОГ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ГРОЦКА У ИМЕНУ ШОТОКАН КАРАТЕ КЛУБА „ДУНАВ“

28. РАЗНО

Ова седница показала је мањкавост у раду одборника СРС-а који себе називају једином опозицијом у Гроцкој. Наиме, одборници СРС-а нису обавестили врх странке о одржавању седнице за коју би требало добити инструкције о деловању. Како сазнаје Жиг Инфо, одборници радикала су уплашени од одмазде од стране СНС-а. Такође, према сазнањима Жиг Инфа, одборници радикала у Гроцкој су, када се формирала владајућа коалиција 2016.године, требали бити у њој, али је након сазнања врха странка издејствовано да се то не учини.

За Жиг Инфо:
Жељко Маторчевић

Коментари

Коментари


Препоручујемо