ПЛАТИТЕ ПОРЕЗ ИЛИ СЛЕДЕ КАМАТЕ Ево до када треба да измирите ваше обавезе | Жиг Инфо

ПЛАТИТЕ ПОРЕЗ ИЛИ СЛЕДЕ КАМАТЕ Ево до када треба да измирите ваше обавезе

Секретаријат за јавне приходе обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. фебруар рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину за 2017. годину.

Износ пореске обавезе коју треба измирити на име првог квартала за 2017. једнак је износу пореза за последњи квартал према решењу за 2016. годину.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе која врше пријем странака сваког радног дана од 8.00 до 14.00, изузев среде, када је пријем странака од 8.00 до 18.30 часова.

Блиц

Коментари

Коментари