ТРОВАЊЕ ПО ИСО СТАНДАРДУ Водовод Гроцка обучава раднике по стандардима а вода није ни за СТОКУ! | Жиг Инфо

ТРОВАЊЕ ПО ИСО СТАНДАРДУ Водовод Гроцка обучава раднике по стандардима а вода није ни за СТОКУ!

Како би се подигао стандард услуга које пружају јавна предузећа, руководство градске општине Гроцка је у сарадњи са менаџментом Јавног предузећа „Водовод и канализација“ Гроцка ангажовало Републичку унију потрошача чији ће предавачи спровести обуку запослених у овом предузећу ради достизања квалитета услуга по стандарду ИСО 10002:2016.

Међутим, и „врапци на грани“ већ знају да житељи насеља Пударци, Умчари и Заклопача у Гроцкој пију неисправну воду!?

Више пута је проверено и потврђено да се у води налазе вишеструко веће концентрације нитрита и амонијака и да вода није за пиће. Један од одговора надлежних из Градског завода за јавно здравље је да вода није препоручљива ни за употребу за  животињске сврхе!

У односу на важећи правилник о хигијенској исправности воде за пиће, у узорцима је константно  било повећаних количина нитрита и амонијака .  Амонијака је било 1,73 милиграма по литру, а нитрита 0,79 милиграма по литру. Дозвољене вредности ових супстанци зависе од величине водовода. Код великих водовода, где више од 5.000 корисника троши 150 литара на дан, дозвољене вредности амонијака су 0,1 милиграм по литру. Код малих водовода, какав је овај у Пударцима, дозвољен је милиграм по литру. За нитрите су прописане мере 0,03 милиграма литру.

Иначе, радници Водовода у Гроцкој се, према саопштењу које су издали, обучавају за следеће:

Овај међународни стандард пружа упутство за процес поступања са приговорима који се односе на производе у организацији, укључујући планирање, пројектовање, функционисање, одржавање и побољшање. Описани процес поступања са приговорима погодан је за употребу као један од процеса свеукупног система менаџмента квалитетом. Овај међународни стандард није применљив у споровима упућеним на решавање ван организације или у споровима који се односе на запошљавање. Он је такође намењен да га користе организације свих величина и из свих сектора. У Прилогу А је дато посебно упутство за мале организације. Овај међународни стандард се бави следећим аспектима поступања са приговорима: а) повећање задовољства корисника стварањем окружења усредсре¬ђеног на корисника, отвореног за повратне информације (укључу¬јући и приговоре), решавање свих примљених приговора и повећање способности организације да побољша свој производ и корис¬нички сервис; б) укључивање и посвећеност највишег руководства путем адекватног стицања и распоређивања ресурса, укључујући и обуку особља; в) препознавање и бављење потребама и очекивањима подносилаца приговора; г) обезбеђење подносиоцу приговора процеса у вези са приговорима који је отворен, ефективан и лак за коришћење; д) анализирање и вредновање приговора да би се побољшао квалитет производа и корисничког сервиса; ђ) проверавање процеса поступања са приговорима; е) преиспитивање ефективности и ефикасности процеса поступања са приговорима.

 

Ако би се придржавали стандарда, мештани ових места би имали право на повраћај новца

Де факто, у пракси овај стандард се односи на притужбу потрошача на услуге. С обзиром да је Санитарни инспектор Министарства здравља  решењем од 15. 3. 2001. године забранио ЈКП „Гроцка“ дистрибуцију хигијенски неисправне воде за пиће из водовода „Умчари-Пударци“, све док лабораторијске анализе не покажу да је вода исправна, ова одредба би значила да мештани овог дела Гроцке имају право на жалбу јер им се ово решење не извршава.

– Решење је издато после анализа Градског завода за јавно здравље, која је показала енормне количине нитрита у води .  Након хиперхлорисања и испирања водоводне мреже, вода је била бактериолошки исправна али са још већом количином нитрита. Решењем је наређено алтернативно снабдевање водом цистернама. Решењем из 2006. године санитарна инспекција забранила је МЗ „Заклопача“ коришћење воде за пиће из водовода „Заклопача“. Обавезно је постојање цистерне. Јавно комунално предузеће, односно МЗ су у обавази да становништво да је вода неисправна обавесте таблама и на друге начине, изјавили су у Градском заводу за јавно здравље.

 

Радницима се на почетку обуке обратио председник општине, Драгољуб Симоновић истакавши да је задовољство крајњих корисника комуналних услуга крајњи циљ ове обуке и да се нада да ће наши радници показати висок ниво посвећености и успешно завршити ову обуку.

 

За Жиг Инфо:

Жељко Маторчевић

Коментари

Коментари


Препоручујемо