Urovci i Krtinska dobijaju kanalizaciju | Жиг Инфо

Urovci i Krtinska dobijaju kanalizaciju

Danas su čelnici Gradske opštine Obrenovac obišli radove na širenju kanalizacione mreže u mesnim zajednicama Urovci i Krtinska. Radovi teku predviđenom dinamikom, a predsednik Skupštine Gradske opštine Obrenovac Mirko Vranešević je ovom prilikom potvrdio da će opština da subvencioniše građanima troškove priključivanja na mrežu.

– U Urovcima se radovi na izgradnji fekalnog kolektora privode kraju, a u narednih mesec dana počeće se sa postavljanjem prve šahte u domaćinstvima. Rok za završetak radova je 25. maj – istakao je Vranešević.

Direktor Javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Branko Matić je istakao da će se nakon ovih radova steći uslovi da se na kanalizacionu mrežu priključi preko 300 domaćinstava.

– U narednom periodu ćemo uraditi 17 novih kućnih priključaka koji podrazumevaju sistem niskopritisne kanalizacije, odnosno postavljanje plastične šahte u dvorišta i elektro ormara koji će da kontroliše ovaj sistem. Opština će subvencionisati taj trošak, kao što subvencioniše i priključke na gravitacionu kanalizaciju. Sledeća dokumentacija potrebna za priključenje: kopija plana, građevinska dozvola za objekat ili potvrda da je objekat u postupku legalizacije, list nepokretnosti koji dokazuje vlasništvo, a potreban je i geodetski snimak na osnovu koga će se videti padovi i veza između objekta i šahti. Imamo 168 u Krtinskoj i 144 u Urovcima, i po istom sistemu 73 priključka na Valjevskom putu – rekao je Matić i dodao da to preduzeće počinje da projektuje i one delove Urovaca i Krtinske, koji nisu obuhvaćeni ovim projektom, a to su naselja Mladost i Breska.

Predstavnik Saveta mesne zajednice Krtinska Branko Jevtić istako je značaj radova u olakšavanju svakodnevnog života i potrebu svih stanovnika ovog kraja na izgradnji kanalizacione mreže jer je to, kako kaže, gorući problem, s obzirom da su septičke jame već počele da se izlivaju.

ALO! Izvor vesti

Коментари

Коментари

Препоручујемо