Почетна » Измене у градском превозу: Београд ће бити подељен на четири зоне

Измене у градском превозу: Београд ће бити подељен на четири зоне

од Други Пишу
0 коментар

Град Београд одредио је четири посебне зоне градског превоза па ће тако зона 1 убудуће бити уже градско језгро које обухвата територију која се граничи улицама Жоржа Клемансоа, Џорџа Вашингтона, 27. марта, Таковском, Булеваром краља Александра, Тргом Николе Пашића, Теразијама, Коларчевом, Васе Чарапића, Студентским тргом, Узун Мирковом, као и улицама Пјарона де Модезира и Тадеуша Кошћушка на југу и реком Дунав (на северу).

Градски превоз у овој зони, почев од 1. септембра 2027. године, обављаће се возилима која испуњавају највише еколошке стандарде, са малом емисијом издувних гасова, у складу са ЕУ директивом 2019/1161 (која се бави чистим и енергетски ефикасним возилима за друмски транспорт), прописао је Град.

Како пише Нова економија, поред зоне 1, за територију Београда утвђене су још три посебне зоне градског превоза.

Новина је да је Град град дефинисао и то да Градско саобраћајно предузеће (ГСП) обавља линијски превоз на линијама које пролазе кроз зону 1 (уже градско језгро), а да може да обавља и превоз на линијама које пролаз кроз зону 2 и зону 3, као и на појединим „дијаметралним“ градским линијама.

Које делове града ће да обухвате Зона 2, Зона 3, Зона 4?
Зона 2 је шире градско језгро и обухвата територију која се граничи са границом зоне ужег градског језгра (делом) и улицама: 27. марта, Старина Новак, Професор Михаило Ђурић, Београдса, Трг Славија, Булевар ослобођења, Булевар Франше д‘Епереа и реком Савом (на западу).

Зона 3 (град) обухвата територију која се граничи са делом границе зоне ширег градског језгра и реком Дунав на северу, оивичене насељима/улицама: Вишњичка бања, Вишњица, Драгиње Адамовић, Сланачки пут, западна страна гробља „Лешће“, Александра Бугарског, Косте Нађа, Руди Чајавец, Љубише Миодраговића, Нине Кирсанове, Михаила Булгакова, Матице српске, Долачка, Стевана Варгаша, Бајдина, Булевар краља Александра, Устаничка, Војислава Илића, Стефана Првовенчаног, петља „Ласта”, траса спољног магистралног полупрстена (Светозара Радојчића, Браће Јерковић, Вождовачки кружни пут, Саве Машковића, Црнотравска), Бахтијара Вагабзаде, Борска, Мишка Крањца, Пилота Михаила Петровића, Маричка, Славка Родића, Кнежевачка, Седамнаестог октобра, Опленачка, Једанаесте крајишке дивизије, Ибарска магистрала, Трговачка, Ендија Ворхола, Милеве Марић Ајнштајн, Сурчинска, Грчка, Норвешка, Марка Челебоновића, Баланичка, Ауто-пут за Нови Сад (саобраћајница Т6), Угриновачка, Бранка Пешић.

Зона 4 је шира зона града, наводи се у одлуци, она обухвата територију која се граничи границом зоне 3 и границом 10 градских општина и општином Гроцка у делу који је обухваћен градским превозом.

У одлуци је прописано и да се градски превоз путника обавља возилима која испуњавају највише еколошке стандарде са малом емисијом издувних гасова, у складу са ЕУ директивом 2019/1161, и то: у зони ужег градског језгра, почев од 1. септембра 2027, а у зони ширег градског језгра почев од 1. септембра 2033. године.

Дијеметралне и радијалне линије?
Град је одредио и да линије које опслужују зоне градског превоза могу бити дијаметралне градске линије које повезују насеља више различитих зона и радијалне градске линије (тзв. потезне линије) које повезују зоне 2 и 3 са зоном 4, односно са територијом градских општина: Палилула, Звездара, Гроцка, Вождовац, Чукарица, Раковица и Земун и имају претежну дужину у зони 4.

ГСП обавља превоз на линијама у зони 1, а може и на другим линијама
Како је прописано у одлуци, јавно комунално предузеће које је основао град за обављање линијског превоза (прим.аут ГСП) обавља линијски превоз на линијама које пролазе кроз зону 1, односо уже градско језгро, а може да обавља и превоз на линијама које пролаз кроз зону 2 и зону 3, као и на појединим дијаметралним градским линијама.

Припадност линије дијаметралним градским линијама (успостављене, измењене или нове линије) одређује се према претежној дужини њене трасе на територији општина у време објављивања позива за поверавање линијског превоза или у моменту успостављања линије.

Град је увео могућност да, поред ГСП-а, и други превозници могу обављати превоз у зони 1, односно ужем градском језгру, а то у ситуацијама када то не може Јавно комунално предузеће или када постоји интерес за обављање комуналне делатности са посебним типом возила или возилом са највишим еколошким стандардима пре рокова које је град за то дефинисао (2027. и 2033. година).

Иначе, поверавање обављања линијског превоза приватном превознику (осим за јавно-комунално предузеће) обављаће се спровођењем поступка јавно-приватног партнерства, види се из одлуке.

Превозник са којим се закључује уговор о поверавању обављања превоза на делу радијалних, потезних градских линија, по спроведеном поступку, обавља превоз на повереним линијама са искључивим правом обављања, а када је то дефинисано у условима јавно-приватног партнерства имаће право и да обавља превоз на делу градских општина са јавним предузећем, односно ГСП-ом.

„Надлежна организациона јединица дужна је да пружи могућност обављања превоза на новоуспостављеним линијама градског превоза у зонама 2 и 3, јавном комуналном предузећу, па превознику који има закључен уговор са искључивим правом обављања превоза“, дефинисано је у одлуци.

Foto: Beoinfo

Нова економија/Нова

Можда ти се свиди

Оставите коментар