Почетна » Мењају се услови за одлазак у пензију, жене су посебно погођене, погледајте када мере ступају на снагу

Мењају се услови за одлазак у пензију, жене су посебно погођене, погледајте када мере ступају на снагу

од Други Пишу
0 коментар

Од Нове године важиће и нови услови за одлазак у пензију. Ове промене које ће важити од 1. јануара 2023. односе се на жене које ће до пензионисања радити још два месеца дуже.

Граница за одлазак у старосну пензију код жена помера се за два месеца, тако да је услов за жене у 2023. години 63 године и шест месеци живота и најмање 15 година стажа осигурања. Код мушкараца и даље важе исти услови – 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања. Закон о ПИО прописује померање старосног услова за жене све до 2032. године када ће услови за оба пола бити изједначени, 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.

Осим овог основа за старосну пензију, осигураници оба пола могу то право остварити са навршених 45 година стажа осигурања, без обзира на године живота.

За остваривање права на превремену старосну пензију, од 1. јануара 2023. године мушкарцима ће бити потребно 40 година стажа осигурања и 60 година живота, а женама најмање 40 година стажа осигурања и 59 година и шест месеци живота. У овом случају пензија се трајно умањује за 0,34 одсто за сваки месец пре навршених година живота прописаних за стицање права на старосну пензију у тој календарској години, а максимално 20,4 одсто. Померање услова за одлазак у превремену старосну пензију предвиђено је до 2024. године, када ће за остваривање ове врсте права за оба пола бити потребно 60 година живота и 40 година стажа осигурања.

Поступак за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања покреће се на захтев странке који се, уз пратећу документацију, подноси надлежној филијали Фонда према месту пребивалишта подносиоца. У случају да лице нема место пребивалишта, односно боравишта на територији Републике Србије, захтев се подноси према месту последњег осигурања.

Образац захтева за остваривање права на старосну или превремену старосну пензију грађани могу добити у свакој организационој јединици Фонда или одштампати са сајта Фонда из менија Обрасци. Сваки образац захтева садржи и списак доказа потребних за остваривање права које уз захтев треба доставити Фонду. Захтев са приложеним доказима може се поднети електронски, преко веб портала е-Шалтер на насловној страни сајта Фонда, лично, на шалтеру надлежне организационе јединице Фонда или поштом, као препоручена пошиљка.

Жене ће стићи мушкарце

Услови за пензионисање жена ће се мењати све до 2032. Из годинуе у годину жене ће радити по два месеца дуже да би коначно биле изјдначене са мушкарцима и пензионисале се у 65. години.

Бојана Миловановић   Нова

Можда ти се свиди

Оставите коментар