Почетна » За труднице и породиље пут до плате ће бити ТЕЖИ, али ЗАРАДА СИГУРНИЈА

За труднице и породиље пут до плате ће бити ТЕЖИ, али ЗАРАДА СИГУРНИЈА

од admin
0 коментар

Закон о финансијској подршци породици који је ступио на снагу 1. јула увео је неколико новина које ће породиљама и трудницама осигурати финансијску стабилност, али и отежати пут до плате јер сада уместо послодавца морају саме да прибављају и предају документа.

Новим прописима уведена је директна уплата зарада из буџета државе на рачун породиља и трудница, а не као што је то било до сада на рачун послодавца. Практично, исплата накнаде више неће зависити од воље или финансијских могућности послодавца, што је до сада стварало кашњења и до три месеца.

– Раније су породиље и труднице послодавцима достављале неопходну документацију – дознаке, фотокопије извода из матичне књиге рођених за сву децу, фотокопију оверене здравствене књижице, извештај лекарске комисије. Послодавци су потом правили решење о праву на породиљско одсуство и сву документацију слали у службе дечје заштите у локалним самоуправама. Сада је породиља у обавези да сама прибави документа и да их најкасније 28 дана пре термина за порођај или најраније 45 дана пре термина преда на писарницу социјалних служби – кажу у правној служби у једној београдској приватној фирми.

У Министарству за рад и запошљавање, борачка и социјална питања кажу за „Блиц“ да је закон мењан управо да би олакшао процедуре породиљама и обезбедио редовну исплату накнаде.

– Ранијих година породиље су се често жалиле да послодавци касне са исплатама. Сада су процедуре поједностављене, послодавац више није посредник и кашњења не би требало да буде – оценили су у министарству. Изменама закона предвиђено је и да се накнада за време породиљског одсуства утврђује на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси за последњих 18 месеци пре отпочињања одсуства са рада. Основицу за накнаду неће утврђивати послодавац, већ локална самоуправа. Ови подаци се евидентирају у Централном регистру обавезног социјалног осигурања и узима се као релевантно оно што постоји на дан подношења захтева.

Приликом исплате зарада се не умањује по основу новчаних обустава, попут рата кредита и слично, већ је породиља дужна да те обавезе измири сама.

Породиљско и за незапослене

До сада су накнаду за време породиљског могле да добију само мајке у радном односу. Новим законом ово право је проширено на жене које самостално обављају делатност, које су власнице пољопривредног газдинства и које су радно ангажоване по основу привремених и повремених послова, уговора о делу и ауторског уговора. Такође, од 1. јула ово право имају и незапослене жене које су у периоду од 18 месеци, пре рођења детета, остваривала приходе. Право на накнаду ће имати и мајка која је у периоду од 24 месеца пре рођења детета била пољопривредни осигураник, као и жена која је усвојитељ, хранитељ или старатељ детета. Овој листи придружују се и запослене жене које су у радни однос ступиле након рођења детета. Трајање породиљског одсуства у овој ситуацији рачуна се од датума када је дете рођено.

Сузана Лакић    Блиц

Можда ти се свиди

Оставите коментар