Почетна » Заштитник грађана: ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ДА ОМОГУЋИ ГРАЂАНИМА ПРАВО НА ЖАЛБУ

Заштитник грађана: ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ДА ОМОГУЋИ ГРАЂАНИМА ПРАВО НА ЖАЛБУ

од admin
0 коментар

 

У мишљењу упућеном ДРИ, након што је на основу акта о сарадњи од те институције добио информације о притужби грађанина поводом нострификације стручних звања, Заштитник грађана наводи да ДРИ треба да доноси решења којима ће одбити, усвојити или одбацити захтев а против којих ће грађани имати право на жалбу.

Заштитник грађана је примио притужбу грађанина који се обратио ДРИ са захтевом за стицање сертификата за ревизорско звање-државни ревизор, односно нострификацију стручног звања које поседује, али га је та институција само обавестила да тражени сертификат није сертификат стручних ревизорских звања из надлежности ДРИ и да не може бити предмет нострификације.

У изјашњењу Заштитнику грађана, ДРИ се није изричито изјаснила на који начин је поступала по захтеву притужиоца за нострификацију стручних звања стечених у иностранству и у којој форми је донела одлуку по захтеву, односно да ли је спровела управни поступак и да ли је донела управни акт.

Заштитник грађана је утврдио да одговор ДРИ нема форму управног акта на који би грађанин имао право жалбе, као и да је одговор ДРИ написан у форми обавештења без разлога за одбијање и без решења са поуком о правном средству.

Сходно наведеном, Заштитник грађана сматра да ДРИ треба да поступи у складу са чланом 7. Закона о Државној ревизорској институцији.

Можда ти се свиди

Оставите коментар