Почетна » Албанија дугује Србији 24 милиона долара

Албанија дугује Србији 24 милиона долара

од admin
0 коментар

Наша земља уредно отплаћује своје кредите иностраним повериоцима, али и наплаћује рате од позајмица другим државама. На листи дужника још и Египат и Монголија, а сва потраживања наслеђена из периода бивше Југославије

О спољном јавном дугу Србије, који је достигао 14,4 милијарде евра, све се зна – од поверилаца до висине рата главнице и камата, али наша земља има и потраживања од других држава, не велика, а уз то потичу још из периода СФРЈ.

Према подацима Министарства финансија, у јавна потраживања Републике Србије спадају нерегулисања потраживања које наша земља има према појединим државама, као предмет поделе између држава сукцесора бивше СФРЈ. Реч је о дуговима које Албанија, Монголија и Египат имају према Србији. И док је код Албаније утврђен конкретан износ дуга, код Монголије и Египта они се још воде у некадашњој обрачунској валути – клириншком долару.

– Реч је о потраживањима бивше СФРЈ која се воде на клириншким и ликвидационим рачунима Народне банке СФРЈ код Државне банке Албаније и Албанске комерцијалне банке, затим Централне банке Египта, као и Државне банке Монголије, о чему су усвојене одговарајуће резолуције – истичу у Министарству финансија. – Ова потраживања се разматрају у оквиру Комитета за расподелу финансијске активе и пасиве бивше СФРЈ, у складу са Анексом Ц Споразума о питањима сукцесије бивше СФРЈ.

Потраживање бивше СФРЈ према Албанији настало је у периоду важења клириншког начина плаћања у промету робе и услуга између две земље. Коначни салдо дуга утврђен је у укупном износу од 23.846.384,28 америчких долара.

– Билатералним споразумом између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније, закљученим 31. марта 2011. године, договорен је начин отплате дуга у 10 полугодишњих рата у периоду од пет година без почека – објашњавају у Министарству финансија. – У складу са овим споразумом, албанска страна редовно сервисира доспеле обавезе по основу отплате главнице дуга и камате која се приписује по шестомесечној либор стопи, тако да је до сада измирила 6.148.018,98 долара.

Када је реч о Монголији, усаглашено стање износи 5.997.174,11 клириншких долара у корист бивше СФРЈ на дан 11.12.1992. године.

– Према кључу из Споразума о питањима сукцесије, Републици Србији припада 2.144.925,30 клириншких долара од потраживања – истичу у Министарству.

Потраживање бивше СФРЈ према Египту настало је у периоду важења клириншког начина плаћања.

– У складу са процентима за расподелу из Споразума о питањима сукцесије, Србији и Црној Гори је припало 38 одсто, или 1.550.202,04 клириншких долара, од чега потраживање Републике Србије према Египту износи 1.459.050,16 клириншких долара – закључују у Министарству финансија.

Д. И. Красић    Новости

Можда ти се свиди

Оставите коментар