Почетна Локалне вестиБеоград Да ли ће запослени уместо превоза добијати искључиво МАРКИЦУ, и шта је с онима који долазе на посао колима?

Да ли ће запослени уместо превоза добијати искључиво МАРКИЦУ, и шта је с онима који долазе на посао колима?

од admin
0 коментар

 У правном мишљењу које је Министарство финансија доставило Граду Београду, а у које је Блиц имао увид, пише да ће фирме у престоници морати да до детаља документују на који начин је утрошен новац који се исплаћује запосленима као накнада за превоз, али се не истиче да он мора стриктно да буде потрошен за куповину Бусплус карте, већ може да буде искоришћен и за куповину горива за оне који својим аутомобилима долазе на посао, или за неки други алтернативни превоз.

“Правно лице (послодавац) је у обавези да уреди организацију рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно евидентирање пословних промена, уреди интерне рачуноводствене контролне поступке, утврди рачуноводствене политике, одреди лица која су одговорна за законитост и исправност настанка пословне промене и састављање и контролу рачуноводствених исправа о пословној промени, уреди кретање рачуноводствених исправа и утврди рокове за њихово достављање на даљу обраду и књижење у пословним књигама, јер уколико послодавац нема веродостојне исправе на основу којих доказује да је на адекватан начин трошак запосленог за одлазак и долазак са рада (нпр. рачун за куповину месечне претплатне карте, дневне карте или карте за једну вожњу у јавном превозу, рачун за гориво у случају коришћења сопственог возила и сл.), ти трошкови му се не могу признати као расход”, стоји, између осталог у документу Министарства финансија.
 
Дакле, било да долазите на посао својим аутомобилом или кориситите јавни градски превоз, ако ове мере буду ступиле на снагу, односно примењивано у пракси, мораћете да имате доказ у виду фискалног рачуна за гориво или за куповину карте, а послодавци би требало да то и докажу.
Весић: Постоје злоупотребе
 
– Држава је Законом о раду дала обавезу послодавцима да запосленима исплаћују накнаду за превоз уколико не организују сопствени превоз. На овај износ се не плаћају порези ни доприноси и зато може да се користи само за превоз. Неки послодавци злоупотребљавају ову законску могућност, па ову накнаду укључују у плату чиме варају државу јер не плаћају доприносе, а варају и запослене којима одузимају право на превоз. Зато ће убудуће послодавац бити обавезан да за сваки динар који исплати запосленом на име превоза докаже да је новац заиста искоришћен за превоз – рекао је заменик градоначелника Горан Весић.
 
Заштитник грађана: Не ускраћивати запосленима да бирају начин накнаде трошкова
 
Одговор на питање да ли су најављене промене у складу са законом потражили смо и од заштитника грађана Зорана Пашалића.
 
– Члан 118 Закона о раду прописује да запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о раду, и то за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз. Свако друго одступање би било могуће само уз сагласност запосленог. Што значи да посебни колективни уговори или други општи акти не би требало да садрже одредбе које ускраћују могућност избора запосленима о начину накнаде трошкова. Када је то могуће, увек је пожељно и најједноставније запосленима обезбедити превоз за долазак и одлазак са рада куповином месечне претплатне карте у јавном саобраћају или исплатом у готовом новцу у висини цене коштања месечне претплатне карте – истакао је за „Блиц“ Зоран Пашалић.
 
Да ли може фирмама, условно речено, да се нареди да купују Бусплус карте запосленима?
 
– У сваком регулисању превоза запослених мора се првенствено водити рачуна о правима запослених, који су новац за превоз добијали на текући рачун, на који добијају и плату. Обавеза надокнаде новчаних средстава за превоз проистиче из члана 118 Закона о раду, што значи да се новац исплаћен запосленима мора користити у сврху превоза, а не у неке друге – закључио је заштитник грађана.
Адвокат: Мишљење министарства није обавезујуће
 
Из Савеза самосталних синдиката Београда немају још став по овом питању, док београдски адвокат Вељко Величковић подсећа да мишљење било којег министарства није обавезујуће.
 
– Мишљења уопште узевши нису правно обавезујућа. То што министарство има мишљење, не мора ништа да значи. Ако говоримо о самим променама које најављују, важно је напоменути да сада не постоји ниједан правни пропис према којем се фирмама може наредити да плаћају својих запосленима да купују Бусплус картице. То питање још није регулисано – објашњава Величковић и подсећа да према Закону о раду, сви имају право на трошкове превоза.
С.Луковић    Блиц

Можда ти се свиди

Оставите коментар