Почетна » Дуг за комуналије важи годину дана!

Дуг за комуналије важи годину дана!

од admin
0 коментар

У којем року, према важећем закону, застаревају дугови грађана за комуналне услуге: О застарелости се суд не изјашњава, осим ако тужени то не захтева

Уколико је дуг за струју из јануара 2014, он је сад већ застарео

ПОТРАЖИВАЊЕ накнаде за испоручену топлотну и електричну енергију, гас, воду, димничарске услуге и одржавање чистоће застарева у року од годину дана од када је испорука извршена. Врховни касациони суд је недавно растумачио закон – за ова потраживања се не може примењивати општи рок застарелости од десет година.

Заменица председника Првог основног суда у Београду, судија Ирена Гарчевић објашњава да су ти рокови законом врло јасно прописани.

– Овај Закон о облигационим односима је на снази више од 30 година и битно је да се те комуналне услуге користе за потребе домаћинства. Уколико је дуг за струју из јануара 2014, он је сад већ застарео – наводи сликовито судија Гарчевић. – Подношење тужбе прекида застаревање. Ако комунална предузећа туже дужника у року од годину дана, онда они могу и да наплате своје потраживање.

Комуналне куће дужнике могу да туже основним судовима било да је у питању неплаћање рачуна за један месец или за више месеци у низу.

– Подноси се најчешће једна тужба, али у случају више месеци дуговања, потраживање је за сваки месец посебно и за сваки од њих појединачно тече рок застарелости – објашњава Ирена Гарчевић. – Иако је потраживање застарело потрошачи треба да плате своја дуговања, јер су користили те услуге и не треба их учити да не плаћају рачуне. О застарелости суд се не изјашњава, осим ако тужени то не захтева.

Врховни касациони суд се определио о конкретном предмету за наплату казне „Паркинг сервиса“. Закон каже да време за подношење тужбе истиче за 12 месеци, а кад су у питању правна лица, предузећа и предузетници тај рок је три године.

Они наводе да оваквим тумачењем нико није ускраћен у остваривању својих права, већ се од пружаоца комуналних услуга само тражи поштовање прописаних законских рокова. То значи да морају да буду ажурнији, а не да чекају годинама да од некога затраже да им плати дуг.

Застарелост тече од првог дана кад је поверилац имао право да захтева испуњење обавезе потрошача и истиче следеће године истог датума. На наплату дуга предузеће има право ако је потрошачу уредно достављен рачун и ако му је остављен рок за добровољно измирење обавезе.

Према закону једногодишњи рок застарелости је прописан и за потраживања за употребу телефона и других телекомуникацијских услуга које се наплаћују у тромесечним и краћим роковима, као и за претплате на повремене публикације.

Овим значи да ко год дугује за струју, грејање, телефон или интернет не мора да плати свој дуг уколико га предузеће, које му је пружило те услуге, није на време тужило. Али, да би избегао своју обавезу мора од суда да захтева изјашњавање о застарелости. Тако је врло вероватно да ће се многе неплатише извући, јер су можда службеници у овим фирмама били неажурни и нису у законском року поднели тужбу.

БЕОГРАД

„ПАРКИНГ сервис“ је у новембру 2014. започео поступак принудне наплате. До сада је предато око 14.000 предмета којима је претила застарелост, а како је остао још један број за утужење, биће расподељени у складу са изменама Закона о извршењу и обезбеђењу. Пре репрограма, током којег је обавезу измирило неколико хиљада грађана и ангажовања извршитеља, било је укупно 88.172 грађана који су имали неизмирене обавезе према овом јавном предузећу.

СУД ЈАЧИ ОД ИЗВРШИТЕЉАПОСЛЕДЊЕ три године за наплату комуналних потраживања надлежни су искључиво приватни извршитељи. Они се приликом добијања налога не баве застарелошћу предмета, већ дужник може суду уложити приговор о томе. Ако га суд усвоји ставиће ван снаге закључак извршитеља и потраживање неће бити наплаћено.

С. ЈАЊИЋ МАТИЋ    Новости

Можда ти се свиди

Оставите коментар