Почетна » ШТИТЕ КРИМИНАЛЦЕ Полиција била део плана за рушење у Савамали

ШТИТЕ КРИМИНАЛЦЕ Полиција била део плана за рушење у Савамали

од admin
0 коментар

Заштитник грађана Саша Јанковић утврдио је контролом да Полицијска управа за Град Београд није благовремено и ефикасно поступала по пријавама грађана када је организована група униформисаних и маскираних лица рушила објекте у Херцеговачкој улици у ноћи 25. априла.

У његовом извештају наводи се да је поменута група учинила низ дела против права грађана на слободу и безбедност, неповредивост физичког и психичког интегритета и имовину. Тако је, како се наводи, прекршено право оштећених грађана и на законит и правилан рад органа јавне власти надлежног да остварује и унапређује безбедност грађана и имовине, пружа подршку владавини права и обезбеђује остваривање Уставом и законом утврђених људских и мањинских права и слобода.

„У раним јутарњим часовима 25. априла, организована, моторизована група од више десетина црно униформисаних лица под фантомкама, опремљених телескопским палицама и снажним батеријским лампама, привремено је, на око два часа, преузела фактичку власт над делом Београда познатим као Савамала. У улици коју су запречиле две радне машине, они су применом и претњом примене физичке силе, дрско и насилнички, извлачили грађане из објеката и аутомобила, одузимали им лична средства комуникације, спутавали им кретање, чак и гледање у црна возила без регистарских таблица која су патролирала крајем, претресали аутомобиле и објекте, однели два пиштоља и ловачку пушку које су затекли у једној канцеларији, однели видео-записе са камера за обезбеђење, претили затеченим грађанима да никоме не кажу шта се десило. Својом активношћу рашчистили су од људи и обезбедили рушење више објеката које је спроведено помоћу неколико радних машина“, наводи у извештају заштитник грађана.

По одласку групе маскираних људи, чим су поново могли да комуницирају и слободно се крећу, више грађана је, како наводи Јанковић, позвало дежурну службу Полицијске управе за Град Београд, а неки су пешке отишли у Полицијску станицу Савски Венац. Сви су пријавили догађаје у којима се стичу обележја кривичних дела за које се гони по службеној дужности.

„Уместо да хитно предузму све прописане и потребне мере и радње ради спречавања могућности даљег угрожавања безбедности грађана и имовине, потраге за лицима и обезбеђења и прегледа места догађаја, оператери дежурне службе Полицијске управе за Град Београд, после консултације са надређенима, упућивали су грађане да се обрате Комуналној полицији и Секретаријату за инспекцијске послове Градске управе Града Београда, иако су знали или били дужни да знају да су ти органи ненадлежни да поступају по пријавама грађана те врсте. Грађани тврде да су звали број Комуналне полиције који су добили од оператера дежурне службе ПУ за Град Београд и да су их одатле упућивали назад на полицију, што је и правилно. Начелник Комуналне полиције службено је изјавио у овом поступку, међутим, да ни један грађанин ту ноћ није звао Комуналну полицију“, истиче Јанковић, наводећи да ће законитост и правилност поступања Комуналне полиције Града Београда бити испитан у посебном поступку.

Јанковић наводи да је полицијска станица Савски венац, у коју је физички дошао један од оштећених, вратила на лице места са патролом која није обавила уобичајене и потребне полицијске послове и задатке.

„Наведени пропусти у раду органа и службеника полиције нису резултат пропуста појединца, већ су очигледно организовани и спроведени у оквиру раније припремљеног плана и издатих налога. Полицијски службеници и старешине, укључујући начелника Полицијске управе за Град Београд и вршиоца дужности директора полиције, нису знали, или нису смели да идентитет налогодавца или налогодаваца саопште овом органу“, истиче Јанковић у свом извештају. Он наводи да Полицијска управа за Град Београд није испунила законску обавезу да достави све податке којима располаже.

„Уместо тога, неки подаци су стављени на располагање без одлагања; за неке је у Полицијској управи тврђено да не постоје, а овај орган их је нашао међу предатим материјалом; за неке је тврђено да постоје, а нису дати на увид нити накнадно достављени нити је вероватно да постоје. Поједине старешине дале су неистините изјаве, покушавајући да одговорност за пропуст пребаце на најниже извршиоце – у поступку је чињенично утврђено да су говорили неистину. Ускраћивање, односно давање неистинитих података део је напора да се заташка права природа овог случаја“, закључује Јанковић.

Препоруке МУП-у

На основу утврђених недостатака у раду Заштитник грађана упутио је Министарству унутрашњих послова следеће препоруке:

1. Министарство унутрашњих послова ће без одлагања и ефикасно спровести све потребне мере и радње предвиђене прописима у циљу идентификовања, маскираних, униформисаних лица које су грађани пријавили да су извршили горе наведена дела, као и њихове организаторе и помагаче, те прикупљене податке доставити надлежном тужилаштву.

2. Министарство унутрашњих послова ће, без одлагања, спровести поступак контроле рада Полиције у коме ће, полазећи од пропуста, чињеница и сазнања утврђених у овом поступку, предузети мере из свог делокруга ради установљавања врсте и тежине индивидуалне одговорности запослених у Министарству за пропусте утврђене овим актом и друге пропусте који, евентуално, буду утврђени у вези са предметним догађајем.

3. Министарство унутрашњих послова предузеће мере потребне да се омогући боља заштита од брисања и контрола приступа снимцима позива грађана на дежурни телефонски број Полиције.

4. Овај акт Министарство унутрашњих послова доставиће, ради превенције сличних догађаја у будућности, свим подручним полицијским управама.

5. Министарство унутрашњих послова ће, у складу са чл. 31 ст. 3 Закона о Заштитнику грађана, о извршењу препорука обавестити овај орган без одлагања, а најкасније у року од 60 дана.

Полиција грађане који су пријављивали рушење и лишавање слободе преусмеравала на Комуналну полицију

Наређење стигло од врха полиције

У присуству представника Полицијске управе преслушани су сви тонски записи разговора грађана и полицијских службеника Дежурне службе Полицијске управе за Град Београд преко тел. броја 192, а који су се односили на спорне догађаје од јутра 25. априла. Преслушани су тонски записи три разговора за које су представници контролисаног органа изјавили да су једини који су се односили на спорне догађаје у Савамали те ноћи.

Део извештаја заштитника грађана о дешавањима у Савамали објављујемо интегрално:

У првом позиву, који је према наводима представника полиције био започет у 4.04 часова ујутро, грађанин Ђ. Ђ. изјавио је да су нека непозната лица у Херцеговачкој улици бр. 4, на Савском венцу, везала радника обезбеђења и почела да руше објекте. Потом га је дежурна полицијска службеница упитала: „Је л’ то Београд на води?“, на шта је Ђ. Ђ. потврдно одговорио, а дежурна службеница га је замолила да сачека моменат. По наводима представника Управе, овај позив се у том тренутку прекинуо.

У другом позиву, који је према наводима представника полиције био започет у 4.08 часова ујутро, грађанин Ђ. Ђ. изјавио је да је један сат раније тридесетак лица ухватило радника обезбеђења, везало га и одузело му телефон, на шта је дежурна полицијска службеница изјавила: „Везали га? Није била пријава та. Је л’ то за Е. Е.?“, на шта је Ђ. Ђ. изјавио да се не ради о том случају, већ да је реч о догађају у Херцеговачкој улици бр. 4. На питање дежурне полицијске службенице о ком је броју реч у Херцеговачкој улици, Ђ. Ђ. је одговорио и рекао да је тридесетак лица са маскама везало радника обезбеђења објекта, отела му телефон и почела багерима да руше објекте у Херцеговачкој бр. 4. На речи дежурне полицијске службенице: „Чекајте, била је пријава код Газеле моста“, Ђ. Ђ. је изјавио да не зна за то и поновио да се овај догађај десио у Херцеговачкој бр. 4. Дежурна полицијска службеница је потом поновила Ђ. Ђ. наводе да је једно лице било везано, на шта се Ђ. Ђ. надовезао и поновио да су та иста лица багерима почела да руше објекте. На питање дежурне полицијске службенице да ли је сад пуштен (одвезан), Ђ. Ђ. је одговорио да је пуштен, али да су објекти порушени. Након што је још једном констатовала да је реч о догађају у Херцеговачкој бр. 4, дежурна полицијска службеница је Ђ. Ђ. замолила да остане на вези. Након тога, она је Ђ. Ђ. обавестила да јој је надређени рекао да се обрати Комуналној полицији Града Београда и Скупштини града Београда, и на крају грађанину Ђ. Ђ. издиктирала број телефона Комуналне полиције.

У трећем позиву, који је према наводима представника контролисаног органа био започет у 4.13 часова ујутро, Ђ. Ђ. од дежурне полицијске службенице је затражио да његов позив буде пребачен у Полицијску станицу Савски венац, на шта му је дежурна службеница одговорила: „Савски венац… не можемо да Вас пребацимо. Наређење од врха полиције је да Вам дамо Комуналну полицију, као што Вам је колегиница дала.“ Ђ. Ђ. је на то изјавио: „Ево сад ја Комуналну полицију зовем, они упућују и кажу да то није њихов проблем и кажу да је то проблем полиције“. Након тога дежурна службеница је изјавила да ће питати још једном шефа и позиваоца замолила да остане на вези, уз упозорење да се разговор снима. Након тога, она је позиваоцу изјавила следеће: „Господине, јавићемо ми надлежнима, па ће вас неко обавестити на овај број.“

Даље је затражено да се преслушају тонски записи разговора између дежурних полицијских службеница и шефа смене Дежурне службе, на шта су представници контролисаног органа изјавили да се ти разговори не снимају, по налогу Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Преслушавањем аудио снимака разговора које су представници београдске полиције на компакт-диску предали представницима Заштитника грађана, утврђено је ипак да постоје забележени разговори између дежурних полицијских службеница и шефа смене Дежурне службе Полицијске управе за Град Београд, у којима су га полицијске службенице благовремено обавестиле о примљеним обавештењима која су указивала на радње које представљају кривична дела, између осталог и дела противправног лишења слободе на подручју Савамале. На аудио снимку позива који је током надзора преслушан као други по реду, поред разговора између Ђ. Ђ. и дежурне полицијске службенице који је преслушан током надзора, чује се и разговор дежурне полицијске службенице и лица којем се она обраћа речима: „Шефе, имамо још један позив из Херцеговачке бр. 4, ово је нешто ново. Позива Ђ. Ђ. и каже да су његовог радника везали једно сат времена и одузели му телефон да никога не позива и опет су срушили неке објекте код Херцеговачке број 4.“ На питање тог лица где је то, оператерка је поновила: „Херцеговачка бр. 4, Савски венац. То је оно Београд на води, шефе“ и упитала: „Исто да поступим као што је било и са оним?“, надређени јој је одговорио: „Тако је“.

На снимку позива који је током надзора преслушан као трећи по реду, поред разговора између Ђ. Ђ. и дежурне полицијске службенице који је преслушан током надзора, чује се и разговор дежурне полицијске службенице и лица којем се она обраћа речима: „Шефе, Биља, само једна помоћ. Ово што ми Ивана јавила, овај што је везан доле… Зове Комуналну, одбили су га. Је л’ ништа да му не дајемо, ништа?“, и које одговара: „Па ништа.“ Након што је дежурна службеница поновила да је Комунална полиција „одбила“ позиваоца и да он „сад зове овде да пита шта да ради“, надређени ју је упитао: „Па чекај, је л’ су га пустили? Је л’ још везан?“, а дежурна полицијска службеница му је одговорила: „Везан је, везан је, да.“ Након тога је надређени дежурној службеници одговорио: „Везан је, а, ај јавићу ти“, а затим се упитно обраћа непознатом саговорнику са „Горанче…“.

 

Р.М Данас

Фото:Радмила Марковић

Можда ти се свиди

Оставите коментар