Почетна » СТАЛНИ ПРОБЛЕМ ГРОЧАНА Тражи се идејно решење за једно од горућих питања у Калуђерици

СТАЛНИ ПРОБЛЕМ ГРОЧАНА Тражи се идејно решење за једно од горућих питања у Калуђерици

од admin
0 коментар

Решење једног од вишедеценијских проблема мештана Калуђерице почео је да се назире, будући да је градска управа недавно издала позив за подношење понуде за идејно решење каналисања овог насеља.

Како се наводи у конкурсној документацији, овај крај града саграђен је нагло и стихијски, а због теренских непогодности (стрми нагиби, клизишта) и уских улица, отежано је уређење и комунално опремање насеља у целини, што представља стални проблем око 40.000 становника. Постојећа канализациона мрежа изграђена је парцијално и нелегално.

План генералне регулације стога налаже да се секундарна мрежа улива у Болечки колектор, одводи до КЦС „Винча“, која препумпава употребљене воде до ППОВ „Велико село“. Према овом плану, на овој деоници Болечког колектора прикључују се насеља: Калуђерица, Болеч и Винча. Читав канализациони систем може да функционише као гравитациони.

Имајући у виду потребно време за реализацију Болечког колектора са регулацијом реке Болечице, чему претходи обимно решавање имовинско-правних односа, наметнула се идеја изградње мањег постројења за третман отпадних вода, које би, као прелазна фаза реализације, прихватило отпадне воде насеља Калуђерице и Лештане, као најгушће насељених места сливног подручја са најизраженијим санитарним и комуналним проблемима. Као погодна локација за изградњу овог постројења, предлаже се локација са самом уливу Калуђеричког потока у регулисано корито реке Болечице.

Деоница Болечког колектора планира се у дужини од око 4 и овим планом траса пролази дуж Кружног пута од насеља Калуђерица до Смедеревског пута, једним делом паралелно са Смедеревским путем, а затим дуж корита реке Болечице чија се регулација овим дефинише, до локације будућег комплекса Винча.

Међутим, услед неизвесне реализације Болечког колектора због поступка решавања имовинско-правних односа, потребно је размотрити и техничке могућности за изградњу колектора тунелском методом, при чему за трасу тунела треба поставити у граници регулације за инфраструктурне коридоре и регулацију реке Болечице дефинисане планом, наводи се у званичној документацији.

Инвеститор израде идејног решења каналисања насеља је Секретаријат за комуналне и стамбене послове, а наручилац Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Понуде се морају доставити најкасније 9. јануара 2019. године, када ће се и отварати, док је рок за доношење одлуке 25 дана од дана отварања пристиглих понуда.

Л.Ш.   Блиц

Можда ти се свиди

Оставите коментар

17 − 1 =