Почетна » Гроцка: ЗАКАЗАНА15.СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Гроцка: ЗАКАЗАНА15.СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

од Други Пишу
0 коментар

На основу члана 80. Пословника Скупштине градске општине Гроцка („Службени лист града Београда “ бр. 42/08, 80/14 и 93/19) за УТОРАК, 11. октобар 2022. године са почетком у 10:00 часова, заказана је седница Скупштине ГО Гроцка

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ГРОЦКА

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ГРОЦКА

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У
СКУПШТИНИ ГО ГРОЦКА

6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У
СКУПШТИНИ ГО ГРОЦКА

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
АДМИНИСТРАТИВНЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ГРОЦКА

8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2022. ГОДИНУ

9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
ЗА 2022.ГОДИНУ КАО И НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА
КОРИШТЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГО ГРОЦКА ОД 01.01.2022. ДО
31.12.2022.ГОДИНЕ

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ
ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА ЗА 2022. ГОДИНУ

11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ОБЈЕКАТА СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА СА
РЕГИОНАЛНОГ ВОДОВОДА МАКИШ–МЛАДЕНОВАЦ ЗА НАСЕЉА:
ВРЧИН, ГРОЦКА, БЕГАЉИЦА, МАЛА ИВАНЧА, ДРАЖАЊ, УМЧАРИ,
ПУДАРЦИ, КАМЕНДОЛ И БРЕСТОВИК, ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА –
I. ФАЗА

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ
ПОРОДИЉАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЗАХТЕВУ ЗА
ВРАЋАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ГРОЦКА

15. РАЗНО

Можда ти се свиди

Оставите коментар