Дневни ред је био следећи:

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
 2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
 3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
 4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2018. ГОДИНУ
 8. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА У ПЕРИОДУ ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ
 9. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ТРЕЋУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КАО И НА ТРЕЋУ ИЗМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГО ГРОЦКА
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ТРЕЋУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ГРОЦКА“ ЗА 2018. ГОДИНУ КАО И НА ТРЕЋУ ИЗМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ГРОЦКА“ ИЗ БУЏЕТА ГО ГРОЦКА
 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА ЗА 2018. ГОДИНУ
 14. РАЗНО

 

За Жиг Инфо:
Жељко Маторчевић