Почетна » Шта ће бити са застарелим судским предметима? До априла одлуке о предметима из 2018., а до краја године и из 2019

Шта ће бити са застарелим судским предметима? До априла одлуке о предметима из 2018., а до краја године и из 2019

од Други Пишу
0 коментар

Према плану и програму рада Првог основног јавног тужилаштва у Београду за 2023. годину, којим је обухваћен програм решавања старих предмета, у априлу истиче рок за доношење коначних одлука у старим предметима, закључно са 2018. годином.

Предвиђено је и да у другој половини ове године извештајем о неурађеним предметима буду обухваћени и предмети из 2019, те да до краја текуће године буду мериторно решени сви предмети из 2019. у којима је могуће донети одлуку.

Уз сагласност Републичког јавног тужилаштва, а по угледу на програм решавања старих предмета у судовима, Прво основно јавно тужилаштво је сада већ давне 2016. године сачинило план решавања старих предмета који предвиђа доношење мериторних одлука у свим предметима КТ и КТР уписника (подношења оптужнице или оптужног предлога, доношење решења о одбацивању кривичне пријаве, сачињавање службене белешке да нема места кривичном гоњењу, доношење наредбе о одлагању кривичног гоњења).

Након тога, сваке следеће године план и програм рада тужилаштва обухватао је и програм решавања старих предмета, тако што би у свакој години били одређени рокови у којима одлуке морају бити донете, те су на пример закључно са 2018. годином морали бити мериторно решени предмети из 2014. године, осим оних у којима из објективних разлога одлуку није могуће донети (предмети који су у прекиду због расписаних потерница, потрага и одређених притвора лицима која су у бекству).

Истовремено, одлуком јавног тужиоца забрањено је пресигнирање старих предмета на нове заменике јавног тужиоца и тужилачке помоћнике, чиме је спречено пролонгирање решавања ових предмета. Такође, у складу са одлуком јавног тужиоца, сви предмети КТ и КТР уписника закључно са 2018. годином посебно су означени црвеним омотима, којима се указује да исти захтевају посебно хитно поступање.

Што се тиче поступања у новим предметима, у складу са одлуком јавног тужиоца, у хитним предметима (притворски предмети, насиље у породици, недавање издржавања, угрожавање сигурности…) процесне радње морају бити предузете и одлуке се морају донети без одлагања. Истовремено, обрађивачи предмета су дужни да у року предвиђеном одлуком јавног тужиоца, у свим предметима којима су задужени, уколико нису у могућности да донесу мериторну одлуку, донесу тужилачки акт, у складу са Правилником о критеријумима и мерилима вредновања рада јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца.

Досадашњи резултати плана и програма решавања старих предмета врло су задовољавајући, посебно када се има у виду да Прво основно јавно тужилаштво у Београду, као и друга два основна јавна тужилаштва у Београду, већ дуже време не раде у пуном капацитету, јер места заменика јавних тужилаца нису попуњена.

Наиме, тренутно у Првом основном јавном тужилаштву постоје четири упражњена места заменика јавног тужиоца, док је седам заменика јавног тужиоца упућено у друга тужилаштва и то шест у Више јавно тужилаштво у Београду, а један у Тужилаштво за ратне злочине. Притом, једна заменица јавног тужиоца је на трудничком боловању, а четворо заменика јавног тужиоца је распоређено у Одељење привредних преступа, које заступа јавну оптужбу пред Привредним судом у Београду, и то за целу територију града Београда. Након израђивања извештаја о неурађеним предметима јавни тужилац, први заменик јавног тужиоца и руководилац кривичног одељења ће вршити увид у све предмете у којима одлука није донета.

FOTO: ANA PAUNKOVIĆ / RAS SRBIJA

Блиц

Можда ти се свиди

Оставите коментар