Почетна Политика Клубови ће морати да доставе полицији име, презиме и ЈМБГ сваког навијача

Клубови ће морати да доставе полицији име, презиме и ЈМБГ сваког навијача

од admin
0 коментар

У Скупштини Србије данас је усвојено више закона из области унутрашњих послова, међу којима су измене и допуне Закона о спречавању насиља и недоличног понашања закон на спортским приредбама којим се омогућава полицији и правосудним органима да успешније сузбију све облике насиља.

Новина је да ће клубови убудуће морати да доставе полицији име, презиме и ЈМБГ сваког навијача који купи улазницу, док један навијач може да купи највише четири карте. Обавеза организатора, по новом Закону је, да улазе отвори најкасније два сата пре почетка припредбе повећаног ризика, односно сат времена код осталих приредби. Под насиљем и недоличним понашањем на спортским приредбама сматраће се нарочито покушај уношења или уношење у спортски објекат или истицање обележја којима се вређају национална, расна, верска или друга осећања или се на други начин изазива мржња или нетрпељивост која може да доведе до физичког сукоба. Поседовање пиротехничких средстава и предмета који могу да угрозе безбедност, као и маскрање лица ради прикривања идентитета у насиља било ког облика, третираће се као и до сада.

Казну од милион до два милиона динара убудуће ће плаћати спортски савез, друштво или организација који не осигурају безбедно одржавање утакмице или не ангажују редарску службу, а затвор од 30 до 60 дана, односно новчана казна од 50.000 до 150.000 динара, чека оне који физички нападну учеснике утакмице, уништавају имовину, уносе пиротехничка средства, алкохол или предмете којима могу нанети другима повреде, скривају идентитет шаловима, пале навијачке реквизите. Осим тога забрањена је продаја и конзумирање алкохола у спортским објектима и на даљини од једног километра од терена.

Скупштина Србије усвојила је и Предлог закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама којим се стварају услови за ефикасније спроводење заштите од елементарних и других непогода, што ће, како се очекује, допринети повећању степена безбедности грађана. Као кључно обележје закона, како је током расправе објаснио министар Небојша Стефановић је стављање превентиве у први план, а пажљиво су разрађена и планска документа у области смањења ризика од катастрофа. Занимљиво је да је новим законским решењима дата могућност, у случају неблаговременог реаговања локалних штабова, да их Републички штаб за ванредне ситуације распусти и успостави хитне ванредне штабове.

Усвојене су и измене закона о дететективској делатности и о приватном обезбеђењу. Измене закона о детективској делатности, детективима даје три нова овлашћења – да прикупљају податке о кандидатима за запошљавање само уз њихов писани пристанак, о кривичним делима која се гоне по приватној тужби и о учиниоцима ових кривичних дела, као и о повредама радних обавеза или радне дисциплине. Законом је укинута обавеза за правна лица и предузетнике да полицији подноси извештаје о употреби средстава принуде и од сада ће се то радити само у случају захтева надлежног државног органа, дакле, уколико постоји повреда тих права или кршење закона. Једна новина је и напуштање концепта обавезног приправничког стажа за детектива како би био у могућности да носи легитимацију, јер је уочено да највећи број детектива претходно радио у службама које су попут полиције, војске или другим службама које имају у потпуности испуњене услове.
Усвојен закон о приватном обезбеђењу прописује добијање две нове лиценце – лиценце за самозаштитну делатност и лиценца за вршење послова обезбеђења транспорта и преноса новца и вредносних пошиљки. Предлогом закона уводи се могућност да се поред службеника обезбеђења на пословима одржавања реда на јавним скуповима, спортским приредбама и другим окупљањима ангажају редари и физичка лица, али тек после обуке и положеног испита.

Посланици су данас усвојили и Закон о испитивању, жигосању и обележавању ватреног оружја, напрва и муниције који обезбедјује се да жигови за оружје и муницију некада Завода за испитивање оружја и муниције а сада Агенције за испитивање, жигосање и обележа вање оружја, направа и муниције поновно буду међународно признати. Већином гласова усвојен је и закон о добровољном ватрогаству који прописује формирање добровољних ватрогасних друштава, чији су чланови спремни да учествују гашењу пожара, али и у ванредним ситуацијама када је потребна помоћ МУП-у.

МУП-у повећање плата у 2019.години
Скупштина Србије усвојила је данас измене и допуне Закона о полицији који предвиђа нови концепт каријерног напредовања и решава питање усаглашавања плата у МУП-у. Министар небојша Стефановцић током расправе рекао је да ће тај систем почети врло брзо да се поримењује и да он треба да реши неку врсту интерне неправедности и да успоставци исти ниво плата за обављање истих послова у различитим деловима министарства, пре свега за полицијске службенике. Министар је рекао и да се у 2019. години планира повећање плате за припаднике МУП-а.Он је рекао да плата никоме неће бити смањена, а да ће појединима, због усаглашавања, степен увећања у наредним годинама бити мањи у односу на оне чија је плата вреднована као виша, а примају нижу плату.

М.Р.М   Данас

 

Можда ти се свиди

Оставите коментар