Почетна » Посао од 55,9 милијарди динара: Позив за доделу линија градског превоза приватницима у Београду

Посао од 55,9 милијарди динара: Позив за доделу линија градског превоза приватницима у Београду

од Други Пишу
0 коментар

Секретаријат за јавни превоз Београда објавио је јавни позив за доделу одређених линија градског превоза приватницима. Реч је линијама на територији општине Палилула (потез 100) и општине Земун (потез 700) и делу линија са, како се наводи – „претежном дужином трасе на наведеним општинама, укључујући и градску општину Нови Београд“.

Поменуте линије градског превоза додељују се приватницима на 10 година, а процењена вредност посла је готово 56 милијарди динара (55.943.419.348,99 динара), што је годишње 5,59 милијарди динара (око 47,7 милиона евра годишње).

Како се наводи у јавном позиву, критеријуми за доделу уговора су – цена и квалитет.

Рок за подношење понуда је 3. јун 2024. до 10 часова, док је отварање понуда заказано за пет минута касније – у 10.05 сати.

Подсетимо, да Град Београд планира да повери знатан број линија јавног градског превоза у престоници приватницима Н1 је објавио у фебруару.

Измену Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији Београда Привремени орган Града Београда усвојио је на седници одржаној 29. фебруара, а објављена је у Службеном листу Града 4. марта. Једном од измена предвиђа се и да се „поверавање обављања линијског превоза превознику (осим за ЈКП) врши спровођењем поступка јавно-приватног партнерства у складу са законом којим се уређује обављање комуналне делатности“.

Добрица Веселиновић, одборник странке Зелено-леви фронт, објавио је крајем марта на свом налогу на мрежи X Нацрт одлуке коју је приредио Секретаријат за јавни превоз.

Реч је о Нацрту одлуке о усвајању предлога пројекта јавно-приватног партнерства у обављању комуналне делатности јавног градског превоза путника на делу радијалних-потезних линија на територији градске општине Палилула (потез 100) и градске општине Земун (потез 700) и делу линија са претежном дужином трасе на наведеним општинама, укључујући и градску општину Нови Београд.

Нова економија је навела да су пројекције према објављеном нацрту да би висина годишње наканде приватном партнеру по уговору износила око 5,44 милијарде динара (без ПДВ) – према јавном позиву који је данас објављен, овај износ је 5,59 милијарди динара годишње.

У делу Нацрта ове одлуке под називом „Финансијски ефекти предложеног пројекта на буџет Града Београда“, објашњава се да би будући приливи приватног партнера представљали надокнаду трошкова по пређеном километру и исплаћивали би се на исти начин као и по садашњем моделу – односно по утврђеној цени превоза по пређеном километру, а која се усклађује са временом проведеним у раду и то појединачно по сваком типу возила и броју пређених километара по типу возила (минибус, соло аутобус, зглобни аутобус)…

О којим линијама је реч
Предмет предложеног пројекта јавно-приватног партнерства је поверавање обављања комуналне делатности јавног аутобуског превоза путника на делу радијалних-потезних линија на територији Палилуле (Потез 100) и Земуна (Потез 700) и делу линија са претежном дужином трасе на наведеним општинама, укључујући и градску општину Нови Београд.

Поступак поверавања се, према нацрту, односи на линије:

45 Блок 44 – Земун (Нови Град),

72 Зелени венац – Аеродором Никола Тесла,

81 Нови Београд (Павиљони) – Угриновачки пут – Алтина 1,

81Л Нови Београд (Павиљони) – Павиљони – Добановачки пут – Алтина 1,

613 Нови Београд (Павиљони) – Радиофар,

96 Железничка станица Панчевачки мост – Борча,

101 Омладински стадион – Падинска скела,

102 Падинска скела – Врбовски (Широка греда),

102а Врбовски-Падинска скела,

102б Падинска скела-Широка греда-Падинска скела,

104 Омладински стадион – Црвенка,

105 Омладински стадион – Овча/железничка станица,

105Л Земун (Бачка) – Овча/железничка станица,

106 Омладиснки стадион – ПКБ Ковилово – Јабучки рит,

107 Падинска скела – Дунавац,

107а Падинска скела – Бесни фок – Дунавац,

108 Омладински стадион – Рева (Дубока бара),

109 Падинска скела – Стајалиште „Пут за Дунавац“,

110 Падинска скела – Обала Тамиша,

Поред тога, приватном партнеру се поверавају и линије:

111 Омладински стадион- СЦ Коцилоцо,

202 Омладински стадион – Велико село,

73 Нови Београд/Блок

45 – Батајница/железничка станица,

612 Нови Београд/Павиљони/-Кванташка пијаца-Галеника,

700 Батајница/Железничка станица – Батајница – Батајница/Железничка станица,

702 Батајница/Железничка станица – Бусије (црква),

703 Земун/Кеј ослобођења – 13. Мај,

706Е Земун/Кеј ослобођења – Аеродором Батајница,

707 Зелени венац – Мала пруга – Земун поље,

708 Нови Београд (Блок 70А) – Земун поље,

709 Земун (Нови град) – Земун поље,

711 Нови Београд (Павиљони) – Угриновци (излаз),

102П Падинска скела – Прелив,

103 Земун (Бачка) – Падинска скела и

112 Земун (Бачка) – Рева (Дубока бара).

Главни разлог за покретање пројекта јавно – приватног партнерства је, како се наводи у нацрту, то што су тренутно возила на потезу 100 и 700 застарела, просечна старост у овом моменту износи 8,37 година за соло, 17,86 година за зглобна возила, а 11,5 година за минибусеве, док је пређена годишња километража за соло возила 862.000 километара, за зглобне аутобусе 1.839.000 километара, а минибусеве 1.184.000 километара, односно стање возила је незадовољавајуће.

Shutterstock/Alena Ogolikhina

Д. К.   Н1

Можда ти се свиди

Оставите коментар