Почетна » Извршитеље ћемо плаћати још више: Ступа на снагу нова, скупља тарифа

Извршитеље ћемо плаћати још више: Ступа на снагу нова, скупља тарифа

од Други Пишу
0 коментар

Министарка правде прописала је измене Јавноизвршитељске тарифе према којима вредност бода расте са садашњих 120 на 150 динара, без ПДВ-а. Пошто се све накнаде за рад извршитеља исказују у бодовима, произилази да ће све услуге – бити скупље. Ове измене објављене су у Службеном гласнику 24. фебруара, а на снагу ступају 4. марта. „Нова тарифа се примењује на поступке извршења и обезбеђења који су покренути од дана ступања ове тарифе на снагу“, стоји у објављеним изменама.

Осим скупљег бода за 30 динара, у новој Јавноизвршитељској тарифи увећан је и број бодова за једну услугу.

Уместо 2,5 бода, што је 300 динара без ПДВ, за услугу достављања поштом странкама, учесницима у поступку и суду, по новом ће тарифа бити 3,5 бодова, што је 525 динара без ПДВ, за услугу која, по новом обухвата – достављања поштом странкама, учесницима у поступку, суду, државним органима, правним лицима, предузетницима и имаоцима јавних овлашћења.

То је повећање, у динарима – за 75 одсто.

Накнада за припремање, вођење и архивирање предмета са утврђеним бројем бодова одређена је у тарифном броју 1. ове тарифе.

Износ бодова за ове накнаде – које зависе од вредности поступка – није се мењала. Али ће бод од 4. марта бити скупљи за 30 динара и износиће 150 динара, као и за све друге услуге.

„Накнада за припремање, вођење и архивирање предмета у поступку добровољног намирења новчаног потраживања пре покретања извршног поступка износи 20 одсто накнаде одређене тарифним бројем 1. ове тарифе, која не може бити мања од 2000 динара“, стоји у Јавноизвршитељској тарифи.

Колике су награде

Извршитељима следује и награда за успешност спровођења извршног поступка и поступка обезбеђења.

Који износ награде ће добити, утврђено је тарифним бројем 3.

„Накнада за успешност спровођења поступка добровољног намирења новчаног потраживања пре покретања извршног поступка износи 50 одсто накнаде одређене тарифним бројем 3. ове тарифе“, стоји у Јавноизвршитељској тарифи.

Иначе, накнада за рад јавног извршитеља одређује се тако што се број бодова помножи са вредношћу бода и увећа за порез на додату вредност, уколико је јавни извршитељ обвезник плаћања ПДВ-а у складу са законом.

Тренутна јавноизвршитељска тарифа на снази је од 1. јануара 2020. године, а нова ступа на снагу 4. марта 2023.

Даниела Илић Красић   Н1

Можда ти се свиди

Оставите коментар