Почетна » „Концентрација арсена у Бору 180 пута већа од дозвољене“

„Концентрација арсена у Бору 180 пута већа од дозвољене“

од Жиг Инфо
0 коментар

Регулаторни институт за обновљиву енергију и животну средину (РЕРИ) и Друштво младих истраживача из Бора поднели су Министарству заштите животне средине захтев за покретање ванредног инспекцијског надзора над компанијом Зијин Бор Цоппер доо због сумње да су високе концентрације арсена у ваздуху током 2021. године у Бору последица прераде руде у топионици бакра у оквиру њиховог привредно-индустријског комплекса.

Високе концентрације арсена забележене су и током 2022. године, те је тако крајем јануара концентрација арсена у ваздуху била чак 180 пута виша од дозвољене.

Закон о заштити ваздуха забрањује прекорачења прописаних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, те дозвољена просечна вредност на годишњем нивоу за арсен (укупна количина у суспендованим ПМ10 честицама) износи 6 нг/м3. Међутим, просечна годишња вредност садржаја арсена у Бору вишеструко премашује дозвољене вредности на свакој мерној станици у граду . Тако су према Извештају о квалитету ваздуха у Бору из 2021. године, највећа прекорачења забележена на мерној станици Југопетрол.

Ко је одговоран?

“Арсен је увек био проблем у Бору, јер је арсенопирит пратећи минерал руде бакра, и што је веће топљење руде бакра са великом концентрацијом арсена, то су веће и концентрације арсена у ваздуху”, објаснила је проф. др Снежана Шербула, шефица катедре за заштиту животне средине на Техничком факултету Универзитета у Бору.

Топљење руде бакра и експлоатације руда осталих црних, обојених, племенитих и других метала је Зијин-ова регистрована претежна делатност. Имајући у виду наведено, јасно је да су прекомерне емисије последица пословних активности ове компаније.

Краткорочни акциони план за смањење загађења ваздуха у граду Бору усвојен је у јулу 2021. године, али у тој години за његово спровођење нису издвојена средства из градског буџета. Након скоро десет месеци од усвајања плана, он није довео до смањења концентрације арсена у ваздуху.

Последице по здравље

Како би илустровала штетност арсена, др Шербула је скренула пажњу на последице загађења овом материјом на живи свет: “На Техничком факултету у Бору радили су биомониторинг лековитог биља. Одговор биљака на загађену животну средину је исти као и код људи, усвајање вишака арсена и тешких метала доводи до тешких оштећења и болести”.

Неоргански арсен може изазвати акутне, под-акутне или хроничне ефекте, (са утицајем на цео организам или са локалним утицајем). У условима инхалационе изложености арсену, критични ефекат на здравље је изазивање рака плућа.

У званичној студији Унапређење управљања контаминираним локалитетима у Србији, израђеној од стране Министарства здравља, Министарства заштите животне средине и Института за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”, изнети су подаци о обољевању Борана, те се наводи да “За све малигне туморе осим тумора коже, постоји значајно већи ризик у оболевању и умирању и код мушкараца и код жена у Бору. Овај образац се опажа за рак бронха и плућа, рак јетре, панкреаса, бубрега, мокраћне бешике, рак колона и ректума, штитасте жлезде, лимфопоетског ткива, Хоџкиновог и не-Хоџкиновог лимфома”.

Шта даље?

РЕРИ и Друштво младих истраживача из Бора захтевају хитно спровођење ванредног инспекцијског надзора, који ће резултирати налагањем компанији Зијин да спроведе техничке, технолошке и организационе мере за санацију извора и узрока емисије арсена из својих постројења.

Наиме, уколико утврди незаконитости, инспектор Министарства заштите животне средине може наложити мере за њихово отклањање, те може и привремено или трајно забранити рад извора загађења. Инспектор такође може покренути прекршајне поступке, поступке за привредне преступе и поднети кривичне пријаве.

На основу прикупљених података, а у циљу утврђивања одговорности због прекомерних концентрација арсена у Бору, РЕРИ и Друштво младих истраживача из Бора ће, уколико надлежна инспекција пропусти да то уради, покренути поступке против свих одговорних лица.

Димитрије Петровић      Нова

Можда ти се свиди

Оставите коментар