Почетна » Зелени Србије Влади РС: Објавите уговор о Београду на води!

Зелени Србије Влади РС: Објавите уговор о Београду на води!

од admin
0 коментар

Зелени Србије траже од Владе Републике Србије да што пре објави садржај потписаног Уговора о заједничком улагању у пројекат „Београд на води“ јер не постоји ниједан, Законом утврђен, разлог који даје за право носиоцима извршне власти да документ таквог значаја крију од очију јавности.
Имајући у виду нетранспарентност и неутемељеност хитности процедуре усвајања планских и стратешких докумената која је претходила потписивању наведеног Уговора Зелени Србије указују на потребу да се дају одговори на следећа питања:

– По ком основу је дато више десетина станова и пословних простора у поступцима расељавања лица из подручија Савског амфитеатра пре утврђивања јавног интереса, односно доношења Закона о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта изградње „Београд на води“?

– Да ли је приликом решавања имовинско-правних односа уопште вршена процена тржишне вредности непокретности које су принудно одузимане и која установа је вршила ту процену?

– Како је јавности презентовано, фирма у власништву компаније „Игл Хилс“ добила је земљиште у закуп од 99 година. Зелени Србије упозоравају да уколико то уговором није онемогућено инвеститор може, по завршетку изградње објекта на грађевинској парцели по сопственом избору, без накнаде конвертовати право дугорочног закупа у право својине на земљишту.

– Због чега је град Београд ускраћен за више од 300 милиона евра колико износи допринос за уређивање грађевинског земљишта, што је иначе изворни приход локалне самоуправе чија је намена финансирање недостајуће комуналне инфраструктуре на теририторији целог града?

– Да ли постоји свест доносиоца одлука да ће ослобађењем инвеститора плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта у износу од неколико стотина милиона евра на рачун опремања секундарном инфраструктуром бити угрожен развој и финансирање капиталне магистралне инфраструктуре града Београда и комунално опремање најугроженијих ободних делова града.

– Који су разлози довели до тога да се не прихвати предлог Зелених Србије као оптимално решење да се у оквиру пројекта „Београд на води“ предвиди постројење за прераду отпадних вода, осим што се тиме евидентно смањују приватном инвеститору трошкови комуналног опремања земљишта унутар граница плана на име којих је ослобођен плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта?

– Зелени Србије указују на неопходност насипања комплетног обухвата Просторног плана подручја посебне намене за потребе пројекта „Београд на води“ до коте стогодишњих вода града Београда, уз изградњу недостајуће обалоутврде у тој висини. Истовремено питамо надлежне где је опредељено позајмиште за више милиона кубика потребног материјала за насипање и какве ће еколошке последице то изазвати?

– Уважавајући визионарство политичких твораца пројекта „Београд на води“, питамо их у ком стратешком, програмском, просторном или планском документу развоја Београда и Србије су пронађене одреднице да се приликом израде Просторног плана подручја посебне намене на десној страни Савског амфитеатра уметне преко 1.000.000 м2 стамбеног простора и 750.000 м2 комерцијално-пословног простора управо у толиком обиму и тој сразмери, и са последицом насељавања готово 20.000 становника?

– Да ли је случајно или намерно заборављено да Коридор ВИИ није само пловни пут реке Дунав, иначе простирући све до Остружничког моста на реци Сави, већ и предмет Просторног плана подручја посебне намене међународног водног пута Е 80? Зелени Србије истичу да је кључно опредељење тог плана регулатива и спровођење мера за спречавање системског загађивања индустријским и канализационим отпадним водама, нарочито у градским подручјима. Та регулатива ни у једном сегменту није уважена у досадашњем развоју пројекта „Београд на води“.

Зелени Србије сматрају да су одговори на ова питања од кључне важности за заштиту јавног интереса грађана и грађанки Београда и Србије, и зато ће их постављати све док не добију одговоре.

Можда ти се свиди

Оставите коментар

twenty − 13 =