Почетна » СУКОБ ИНТЕРЕСА: Поднет приговор на листу СНС-а у Гроцкој!

СУКОБ ИНТЕРЕСА: Поднет приговор на листу СНС-а у Гроцкој!

од admin
0 коментар

 Како се наводи у приговору, осим тога што се оспорава састав ове листе, један од кључних проблема јесте и сукоб интереса, јер је председник изборне комисије у Гроцкој је Мирјана Буквић, рођена сестра једног од кандидата на листи СНС-а.

Наиме, на листи кандидата за одборнике ГО Гроцка, изборне листе „Александар Вучић – за нашу децу“, на четвртом месту налази се кандидат Миленко Буквић дипломирани демограф рођен 1988.године из Лештана Душана Петровића Шанета бр.12-г из Спрске напредне странке је у првом степену сродства са Председником општинске изборне комисије Мирјаном Буквић, односно у питању су рођени брат и сестра.По Закону, овим је нарушено начело сукоба интереса, будући да је се лице које треба да донесе решење о мандату одборника у најближој родбинској вези са кандидатом.   Практично, оно што је једино могуће урадити, а тиче се дела приговора о сукобу интереса јесте да Миленко Буквић више не буде на листи за одборнике, с обзиром да је немогуће изабрати новог председника ОИК-а у Гроцкој.

Погледајте цео приговор који је уложен од стране Немање Тодоровића:

 

Република Србија

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРОЦКА

ПРЕДМЕТ: ПРИГОВОР на подношење листе 

ПОДНОСИЛАЦ: Немања Тодоровић из Београда, ул.

                            Калуђерица јмбг.

_________________________________________

Подносилац у законом предвиђеном року подноси приговор Општинској избoрној комисији на листу Александар Вучић – за нашу децу, а поготово на састав листе кандидата испред Српске напредне странке са следећих разлога:

I

Одредбом става 1. члана 25. Статута СНС предвиђено је да је Скупштина орган који делују на целокупној територији Републике поред других, Главног одбора, Председништва и председника Странке.

 Скупштина као највиши орган Странке (члан 26. ст. 1) чини најмање 3.200 делегата, а највише 4.000 делегата (члан 28.) који могу бити: делегати по функцији и изабрани делегати, које опет чине представници које бирају изборне скупштине општинских одбора по одређеној процедури у пропорцијама израженим одлуком надлежног органа. Мандат изабраним делегатима траје четири године.

Статут ступа на снагу даном доношења, те да тиме престаје да важи Статут Странке усвојен 24. априла 2010. године.

У преамбули Статута наведено је да је Главни одбор СНС сагласно одлуци Скупштине Српске напредне странке донетој на седници одржаној 29. септембра 2012. године којом се Главни одбор Српске напредне странке овлашћује да донесе Статут Српске напредне странке, Главни одбор, на седници одржаној 18. јануара 2013. године донео Статут.

Број делегата скупштине које именује свака изборна скупштина општинског одбора, утврђује се одлуком Главног одбора, при чему изборна скупштина општинског одбора не може да делегира мање од десет представника (став 6. члана 28.)

Надлежности скупштине према одредби ст. 1 члана 30. су:

4) бира и разрешава председника Странке и заменика председника Странке,

5) бира и разрешава изабране чланове Председништва,

6) бира и разрешава изабране чланове Главног одбора,

7) бира и разрешава председника и чланове Статутарне комисије,

8) бира и разрешава председника и чланове Надзорног одбора,

           

Одредбе ставова 7. и 8. члана 28. Статута, гласе:

                

 „(7) Главни одбор утврђује број делегата које ће именовати свака изборна скупштина општинског одбора на основу броја чланова Странке у свакој општини и броја гласова које Странка осваја на изборима у одређеној општини.

(8) Изабране делегате изборне скупштине општинских одбора бирају након заказивања редовне седнице Скупштине Странке.“

Из наведених одредби значи да је Главни одбор СНС на основу датих основа и разрађених критеријума требало је да пре 28. маја 2016. године, након заказивања скупштине за 28. мај 2016. године одреде бројеве делегата за сваку општинску организацију и да у времену између дана заказивања, односно дана утврђивања броја скупштинара и дана одржавања скупштине одрже своје општинске скупштине и изаберу одређени број делегата. Значи скупштине су се морале у свих 180 општинских организација реализовати у периоду између средине марта и 28. маја 2016. године. Тих скупштина општинских организација није било ни тада а ни касније.

Доказ: општинска организација СНС за градску општину Младеновац не постоји у форми општинског одбора

Како није продужен мандат скупштинарима којима је истекао мандат, а који су бирани у периоду 2011/2012. пред скупштину која је била 2012. године или промењен начин избора скупштинара посебном, накнадном одлуком Главном одбора. Мишљења смо да је право које је Главни одбор стекао одлуком Скупштине из 2012. године исцрпљено доношењем статута, односно нису имали више право да доносе статутарне одлуке којима би се тај и тако донет статут мењао или допуњавао.

Главни одбор морао након заказивања страначке скупштине, а пре њеног одржавања 28. маја 2016. године да одреди број делегата које бира сваки од 180 општинских организација и да тих 180 општинских одбора организују и спроведу скупштине за избор скупштинара за централну, страначку скупштину.

Одредбе члана 71. предвиђају да изборна скупштина општинског одбора (општинске организације) бира и опозива председника општинског одбора (општинске организације) и делегате општинског одбора (општинске органуизације) у скупштини Странке.

Имајући у виду наведено, од 2012. Српска напредна странка није имали скупштине општинских организација.

Са напред наведеног, подносилац оспорава легалитет органа странке из члана 25. Статута СНС, оних који делују на територији целе државе у чијој је надлежности доношење одлука везаних за изборни процес, будући да су изабрани од скупштине странке која је своје делегате изабрала супротно наведеним статутарим одредбама, будући да скупштини странке одржаној 2016.године нису претходиле скупштине општинских организација, те је и сам Главни одбор СНС-а изабран на нелегалан начин, те су одлуке тако изабраног органа нелегалне.

Из напред наведног закључује се да СНС на изборима не може учествовати као политичка странка, већ искључиво као група грађана, а тада не би могла бити у колаицији са политичким странкама.

II

Oдредoм члана 40. Закона о избору народних посланика кандидате могу предлагати политичке странке и коалиције у чије име предлог може поднети само лице које је политичка странка овластила – Подносилац листе. У конкретном слуачју за кандидате СНС-а у коалицији то је лице које одреди Главни одбор.

Назив изборне листе по члану 42. наведеног закона одређује странка, дакле орган странке који је надлежан саобразно свом стуту који је донет сагласно Закону о политичким странкама.

Истим чланом је предвиђено да странка може у назив листе уврстити и име и презиме лица и лице као носиоца изборне листе.

Према одредбама ставова 4. и 5. Члана 42 Закона о избору народних посланика. 

(4) Лице одређено као носилац изборне листе може бити кандидат за народног посланика.

(5) Лице одређено као носилац изборне листе може бити кандидат за други државни орган за који се истовремено спроводе избори.

У конкретном случају носилац изборне листе за одборнике није кандидат за одборника, нити је кандидат за било који други државни орган за који се ИСТОВРЕМЕНО спроводе избори.

Међутим носилац изборне листе већ обавља државну функцију и то ону која треба да одражва јединство свих грађана, а што у конкретној ситуацији није случај будући да са места председника републике представља носиоца листе само једне коалиционе листе, а не све грађане који учествују у изборном процесу.

III

На листи кандидаста за одборнике ГО Гроцка, изборне листе Александар Вучић – за нашу децу, на четвртом месту налази се кандидат Миленко Буквић дипломирани демограф рођен 1988.године из Лештана Душана Петровића Шанета бр.12-г из Спрске напресдне странке је у првом степену сродства са Председником општинске изборне комисије Мирјаном Буквић, односно у питању су рођени брат и сестра.

Чиме је нарушено начело сукоба интереса, будући да је се лице које треба да донесе решење о мандату одборника у најближој родбинској вези са кандидатом.    

III

Због свега реченог и наког разматрања предложених доказа предлагач предлаже да Републичка изборна комисија доносе решење којим се одбија проглашење изборне листе „Александар Вучић – за нашу децу“  

У Београду 06.03.2020.године.

 

За Жиг инфо:
Жељко Маторчевић

 

Можда ти се свиди

Оставите коментар